IT-Uroci предлага уроци по C# програмиране (C# уроци). Уроците обхващат всички важни елементи на програмирането със C#: синтаксис на C# езика, променливи, условни конструкции, масиви, цикли, методи, рекурсия, ООП със C#, класове, обекти, алгоритми, структури данни и тн.

Програмиране на C#

Курсът "Програмиране на C#", ще ви запознае с основите на програмирането и възможностите на платформата Visual Studio, чрез която ще създадете първите си конзолни, графични и уеб програми.

Посети курса
За привържениците на уеб технологиите сме приготвили уроци по HTML, CSS и JavaScript, имаме и HTML5 уроци, CSS уроци. Курсовете включват всичко за уеб фронт-енд програмирането, рязане на уеб сайтове, рисуване и рязане с Photoshop,  CMS системи, WordPress, Drupal, Sitefinity и други. Уроците обхващат още презентации на английски език: HTML уроци, CSS уроци, JavaScript уроци и програмиране на JavaScript с jQuery, AJAX, jQuery UI и други web front-end frameworks.

Уеб дизайн (HTML & CSS)

Курсът "Уеб дизайн (HTML & CSS)", ще ви запознае с основите на уеб програмирането. По време на курса ще научите езикът, чрез който се правят уеб сайтове, както и ще създадете първите си уеб сайтове.

Посети курса
Базите данни са начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по MySQL Бази Данни ще ви запознаe с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS), при разработката на съвременни приложения - MySQL. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

MySQL Бази данни

Курсът по MySQL Бази Данни цели да ви запознае с основните технологии, използвани за създаване и управление на бази от данни чрез езика SQL и известния уеб базиран phpMyAdmin.

Посети курса
Курсът по Информационни Технологии е идеален на начинаещи и напреднали, със желание да придобият опит и ценни знания в областта на Компютърните и Информационните Технологии.

Информационни Технологии

Курсът по Информационни Технологии е подходящ за ученици, студенти или възрастни- начинаещи или напреднали в сферата на Информационните Технологии, желаещи да придобият качествени знания и умения за едно успешно боравене с компютър и Интернет.

Посети курса
Обучението по професията Техник на компютърни системи, специалност Компютърни Системи дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и администрирането на компютърни мрежи, сървърни операционни системи и услуги .

Компютърни Системи

Курсът по Компютърни системи цели да ви запознае с основните технологии, използвани за управление на съвременна компютърна система. По време на курса ще придобиете знания и опит по дънни платки, памети, запомнящи устройства и др.

Посети курса